Δικηγορικές Εταιρείες: Προσέλκυση και Διατήρηση κορυφαίων συνεργατών

Πέρα από τις σύγχρονες προκλήσεις που δέχεται το ο κλάδος των νομικών επαγγελματιών στην χώρας μας,  η επιτυχημένη πορεία μιας δικηγορικής εταιρείας στη σύγχρονη εποχή συνδέεται στενά με την δυνατότητα προσέλκυσης  νέων δικηγόρων – συνεργατών, αλλά και με την διατήρηση τους στο εργασιακό περιβάλλον, μέσω της δόμησης μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων. Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της νομικής αγοράς εργασίας, καθιστά κρίσιμη την ανάγκη για συγχρονες στρατηγικές που θα προσελκύσουν και θα διατηρήσουν τους κατάλληλους επαγγελματίες.

Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 

Για πολλά χρόνια, οι δικηγορικές εταιρείες έδειχναν απρόθυμες να δεχτούν την ιδέα της εξ αποστάσεως εργασίας, έχοντας την πεποίθηση ότι ένα σημαντικό μέρος της εργασίας τους απαιτούσε φυσική παρουσία. Ωστόσο, η πρόσφατη πανδημία [COVID-19] οδήγησε σε ευρεία διάδοση της εξ αποστάσεως εργασίας και οι εργαζόμενοι παρουσίασαν την ικανότητά τους να εκτελούν σχεδόν όλες τις εργασίες από το σπίτι, εφόσον είχαν πρόσβαση στην κατάλληλη τεχνολογία.

Σύμφωνα με έρευνα του 2022 που διεξήγαγε ο Αμερικανικός Δικηγορικός Σύλλογος, το 44% των ερωτηθέντων δικηγόρων εξέφρασε την προθυμία να εγκαταλείψει την τρέχουσα απασχόλησή του, αναζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία στην εξ αποστάσεως εργασία.

Είτε για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, είτε για την προώθηση της ευεξίας, είτε απλώς για την παροχή ευελιξίας στο ωράριο εργασίας, η έννοια της ευέλικτης εργασίας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για πολλά μέλη ομάδων υψηλής απόδοσης, στις αντίστοιχες εταιρείες τους.

Δημοσίευση αγγελίας για νομικούς επαγγελματίες – Lawjobs.gr

Επαγγελματική Ανάπτυξη

Οι νέοι δικηγόροι επιθυμούν να εφαρμόσουν και να εξελίξουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις αποκτωντας ουσιαστική εργασιακή εμπειρία. Μία μεγάλη ομάδα νέων δικηγόρων, για την εκτέλεση εργασιών έρευνας νομολογίας μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα για μία εταιρεία, αυτό όμως το είδος εργασίας έπειτα από σταθερή επανάληψη και υψηλή ένταση, ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει επαγγελματική εξουθένωση, ιδίως αν πραγματοποιείται με ελάχιστα τεχνολογικά εφόδια. Η ανεπαρκής τεχνολογία όχι μόνο παρατείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών, αλλά μπορεί επίσης να τους δώσει την εντύπωση ότι η εταιρεία δεν εκτιμά τη συμβολή τους.

  • Ο εξοπλισμός με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, επιτρέπει στους εργαζομένους να ολοκληρώνουν περισσότερη νομική έρευνα σε συντομότερο χρονικό διάστημα, εξυπηρετώντας μια πιο αποτελεσματική διαδικασία εκμάθησης.
  • Ενεργή συμμετοχή τους κατά την διαχείριση των υποθέσεων και των συναντήσεων, για να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους και να αποκτήσουν την αίσθηση χειρισμού των σχετικών υποθέσεων.
  • Διαδρομή ανάπτυξης: Εκτός από την καθοδήγηση, που είναι πιθανό να παρέχουν τα πιο έμπειρα μέλη την ομάδας, οι νέοι εργαζόμενοι επιθυμούν να γνωρίζουν το “Career path”, όπως αυτό διαγράφεται μέσα στο εταιρικό περιβάλλον.

Η δυνατότητα ευθυγράμμισης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων, με την πορεία εξέλιξης της δικηγορικής εταιρείας, είναι πιθανό να συμβάλλει στην προσπάθεια μακροχρόνιας διατήρησης των συνεργατών σας.

Δημοσίευση αγγελίας για νομικούς επαγγελματίες – Lawjobs.gr

Νόημα και σκοπός στην εργασία

Οι νέοι άνθρωποι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας μοιράζονται μια κοινή δέσμευση για να κάνουν τη διαφορα, αλλάζοντας το status quo των πραγματων γύρω τους.

Αποτυπώστε τα σημεία που η εταιρεία σας επιτυγχάνει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία και ποιος είναι ο υποκείμενος σκοπό της. Διατυπώστε αυτόν τον σκοπό ενσυνείδητα στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας σας, καθώς και στις  διαδικασίες πρόσληψης.

Τέλος ανακαλύψτε τι ενθουσιάζει σε ατομικό επίπεδο την νομική προσωπικότητα των νέων συνεργατών σας και παραχωρήστε τους ελευθερίες ώστε να ασχοληθούν με αυτό. Αφήστε τους να είναι παθιασμένοι και αποδεχτείτε το πάθος τους.

Δημοσίευση αγγελίας για νομικούς επαγγελματίες – Lawjobs.gr