Είσοδος

Δεν έχετε λογαριασμό ; Εγγραφή

Ξεχάσατε το Password ;

Εγγραφή

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Εισαγωγή

Η εταιρία με την επωνυμία «LAWNET S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ηπίτου αρ.21, ΤΚ 10557 (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρία») δικαιούχος και αποκλειστικός διαχειριστής, του διαδικτυακού τόπου «www.lawjobs.gr»,  παρέχει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι, αναλυτικά περιγραφόμενη Πολιτική Απορρήτου, την οποία ο εκάστοτε χρήστης/μέλος του lawjobs.gr παρακαλείται να διαβάσει προσεχτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του lawjobs.gr, μόνον εφόσον την αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του lawjobs.gr.  Επισκέπτες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου lawjobs.gr.

Σκοπός αυτής της Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας ενημερώσει (ως φυσικό πρόσωπο) σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται, το ισχύον νομικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [ΓΚΠΔ]. Επίσης, δείχνει τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία και ειδικότερα με τον Κανονισμό EΕ 679/2016, για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το σεβασμό μας στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που εσείς μας παρέχετε, καθώς και για αυτά που συλλέγονται, στο πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας lawjobs.gr.

  Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα  lawjobs.gr στις 01.06.2023,  ήτοι κατά την ημερομηνία έναρξης ουσιαστικής λειτουργίας της, απευθύνεται δε σε κάθε φυσικό πρόσωπο που κάνει χρήση των υπηρεσιών και των επιλογών της παρούσας ιστοσελίδας. Η Πολιτική Απορρήτου δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς, σας προτείνουμε δε κάθε φορά, πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας lawjobs.gr, να τη διαβάζετε προσεχτικά.

Η ιστοσελίδα lawjobs.gr

Η ιστοσελίδα lawjobs.gr είναι είναι μια πλατφόρμα για αναζήτηση θέσεων εργασίας και κατάλληλων υποψηφίων, αποκλειστικά στο πεδίο της νομικής αγοράς εργασίας.

Υπηρεσίες & επιλογές για την αποτελεσματική προβολή των αγγελιών σας:

 • Μεγάλη διάρκεια προβολής
  • Προβολή αγγελιών στο κοινό του lawnet.gr
  • Προβολή και στα social media
  • Καθαρό και λειτουργικό περιβάλλον, χωρίς διαφημίσεις.

Περισσότεροι από 78.000 μοναδικοί επισκέπτες κάθε μήνα [lawnet.gr]

Προσωπικά Δεδομένα

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται όλες οι πληροφορίες μέσω των οποίων είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.
Η Εταιρεία, στα πλαίσια διαχείρισης και λειτουργίας του lawjobs.gr, συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των καταχωρηθέντων μελών του, ως ακριβώς δηλώνονται για το συγκεκριμένο σκοπό. Για την χρήση των υπηρεσιών του lawjobs.gr απαιτείται η καταχώρηση μιας σειράς προσωπικών πληροφοριών, για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του ενδιαφερομένου προς τούτο. 

Στοιχεία τα οποία απαιτούνται, συνολικά ή τμηματικά:

Ονοματεπώνυμο – Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση) –– Φύλο – Οικογενειακή Κατάσταση – Εθνικότητα – Πληροφορίες εκπαίδευσης – Επαγγελματική προϋπηρεσία – Φωτογραφίες, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα κλπ.

Τα στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε προέρχονται από την οικειοθελή γνωστοποίησή τους για μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες του lawjobs.gr.
  • Ενδιαφέρεστε για τις δημοσιευθείσες πληροφορίες στο lawjobs.gr

Η ιστοσελίδα lawjobs.gr συλλέγει τις εξής πληροφορίες μέσα από τον κώδικα τρίτων υπηρεσιών, αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους και μόνο:

Μηχανή Αναζήτησης – Διεύθυνση IP – Γλώσσα – Χώρα – Λειτουργικό Σύστημα – Συσκευή – Ανάλυση Οθόνης – Διάρκεια παραμονής στο lawjobs.gr – Σελίδες του lawjobs.gr στις οποίες περιηγηθήκατε.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων  

Επεξεργαζόμαστε τις χορηγηθείσες πληροφορίες, ως περιγράφεται ανωτέρω, μόνο για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια υφιστάμενης νομικής βάσης και στο πλαίσιο των εξής σκοπών:

 • Ενημέρωσή σας για νέες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται και ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν.
  • Δημοσίευση εκ μέρους σας περιεχομένου στην ιστοσελίδα.
  •  Παροχή εξατομικευμένων ή/και επικαιροποιημένων υπηρεσιών.
  • Επικοινωνία μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
  • Να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας ή να αποτρέψουμε ή να εντοπίσουμε ενδεχόμενες απάτες.
  • Εγγραφή, διαχείριση και διατήρηση λογαριασμών χρηστών στην ιστοσελίδα.Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία καταχωρείτε στην ιστοσελίδα lawjobs.gr δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφημιστικούς, ούτε και διαβιβάζονται σε τρίτους.

Αποθήκευση – Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται: 1. εκ του σκοπού επεξεργασίας τους 2. εκ της συμβάσεως συνεργασίας μας 3. εκ του νόμου.

Δεν γνωστοποιούμε ή κοινοποιούμε σε οποιονδήποτε τρίτο προσωπικές πληροφορίες παρά μόνο για την επίτευξη του σκοπού καταχώρησής τους [επεξεργασίας] στο lawjobs.gr.

Συνεπώς, γνωστοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, στις ακόλουθες  περιπτώσεις:

— Με την συναίνεσή σας, όταν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να δώσουμε πρόσβαση σε άλλους χρήστες, στο λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στο lawjobs.gr

— Για εξωτερική χρήση, σε συνεργάτες της Εταιρείας, προκειμένου να τα επεξεργαστούν για δική μας χρήση (π.χ. λογιστική υποστήριξη), σύμφωνα με τον Κανονισμό EΕ 679/2016.

— Στις εκ του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Δικαιώματα των Υποκειμένων

Τα μέλη και οι χρήστες των υπηρεσιών του lawjobs.gr,  σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης, ήτοι δικαίωμα λήψης σαφών και αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχει σχετικές πληροφορίες.
  2. Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
 1. Δικαίωμα φορητότητας: λήψη των προσωπικών πληροφοριών τις οποίες έχετε κοινοποιήσει, σε δομημένη και αναγνώσιμη μορφή και διαβίβασή τους σε άλλον οργανισμό/φορέα.
 2. Δικαίωμα διαγραφής: δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών στοιχείων, υπό τις οριζόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις.
 3. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων http://www.dpa.gr/.

Υποχρεώσεις της Εταιρείας   

Μεταξύ των υποχρεώσεών μας συμπεριλαμβάνεται η αρχή της λογοδοσίας, όσον αφορά τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία ΔΠΧ (νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας, ελαχιστοποίηση ΔΠΧ, ακρίβεια ΔΠΧ, περιορισμός περιόδου αποθήκευσης, ασφάλεια, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα).

Επεξεργαζόμαστε ΔΠΧ μόνο εφόσον συντρέχει μια από τις παρακάτω νομιμοποιητικές προϋποθέσεις:

 • Εφαρμογή συμβατικών διατάξεων, όπου το φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο) είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως π.χ. περίπτωση εγγραφής σε κάποια από τις υπηρεσίες του lawjobs.gr.
 • Συγκατάθεση του Υποκειμένου, το οποίο π.χ. συναινεί στη χρήση cookies ή στην παραλαβή μηνυμάτων σχετικών με θέσεις εργασίας. Η συγκατάθεση του Υποκειμένου είναι δυνατόν να αποσυρθεί.
 • Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία, όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στα πλαίσια νομοθετικών επιταγών (εργατική – φορολογική νομοθεσία).Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις προβλέψεις του Κανονισμού, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων.

Αίτημα Υποκειμένου

Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που παρέχονται στα Υποκείμενα από τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση, διόρθωση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας ή ακόμη και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα πρέπει να αποστείλετε ένα γραπτό, αναλυτικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]  Απάντηση στο αίτημά σας θα λάβετε από την Εταιρεία, εντός [30] τριάντα ημερών.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή θεωρείτε ότι έχουμε παραβιάσει δικαιώματά σας, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε άμεσα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορίας σας.

 

Cookies

Η Εταιρεία μέσω του ιστοτόπου lawjobs.gr χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση της πλοήγησης και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το lawjobs.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές δυσλειτουργίες, να επιτρέπουν την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στo lawjobs.gr και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα το lawjobs.gr. Συνεπώς χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας lawjobs.gr . Τέλος, τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, καθώς και για να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στο διαχειριστή του ιστοτόπου.

Τα cookies αναλύονται ως ακολούθως:

Αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης (Session ID): χρησιμοποιείται για βασικές λειτουργίες του ιστότοπου και αποθηκεύει προτιμήσεις του επισκέπτη, όπως οι ρυθμίσεις γλώσσας.  Cookies preferences: χρησιμοποιείται για τις επιλογές του χρήστη σχετικά με τα cookies στον ιστότοπο lawjobs.gr. Universal Analytics (Google): χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο lawjobs.gr.

Τα cookies   συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένων των εξης:  του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπο, ποια ήταν η προηγούμενη ιστοσελίδα και τις σελίδες που επισκέφθηκαν. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (web browsers) επιτρέπουν τον έλεγχο ρυθμίσεων των cookies μέσω των επιλογών του προγράμματος περιήγησης. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org

Δεσμοί – Links προς άλλους ιστοτόπους 

Σε περίπτωση που εντοπίζονται σύνδεσμοι σε ιστότοπους άλλων οργανισμών/φορέων, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου των ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Η Εταιρεία έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών/χρηστών της ιστοσελίδας lawjobs.gr, από κάθε είδους προσβολή ή/και παραβίαση, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια αυτών εκ μέρους τρίτων, αυθαίρετων ή/και παράνομων ενεργειών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε όρος εκ των αναφερθέντων κριθεί ως άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος, έστω και μερικά, για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.

Για οποιοδήποτε θέμα, αφορά στην εφαρμογή της παρούσας μπορείτε να επικοινωνείτε με το διαχειριστή και υπεύθυνο επεξεργασίας στα στοιχεία που ακολουθούν: LAWNET S.A. – E-mail: .[email protected] – Ηπίτου αρ. 21 – ΤΚ: 10557 – Αθήνα – τηλ: 210-339.2572-4

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η φιλική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του lawjobs.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.