Διαχείριση Αγγελιών – Quick Help, Lawjobs.gr

Με την είσοδο στο διαχειριστικό περιβάλλον “ΕΡΓΟΔΟΤΗ” ( Εισαγωγή στοιχείων σύνδεσης και κλικ στην επιλογή “ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ”).

Επιλέγουμε την ενότητα “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ“, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα

Σην ενότητα “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ” συναντάμε τις ακόλουθες επιλογές:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Σημείωση: για όλα τα εισερχόμενα βιογραφικά λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο email σας.

Για τον εντοπισμό των βιογραφικών στο περιβάλλον διαχείρισης, ελέγχουμε τον πίνακα με τις αγγελίες μας και την στήλη “ΑΙΤΗΣΕΙΣ“.

Εφόσον πατήσουμε στο κουμπί “ΑΙΤΗΣΕΙΣ” , βλέπουμε την λίστα με το σύνολο των υποψηφίων που έχουν αποστείλει το βιογραφικό τους, η οποία μπορεί να εξαχθεί και σε αρχείο CSV

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ως εργοδότης μπορείτε να επεξεργαστείτε τις  “Δημοσιευμένες Αγγελίες” σας, πραγματοποιώντας αλλαγές και πατώντας το κουμπί αποθήκευση στο τέλος της οθόνης. (Σε περίπτωση που οι αλλαγές σας παραβιάζουν τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, ο διαχεριστής διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης τους).

Μπορείτε να πατήσετε “ΑΠΟΚΡΥΨΗ”, διακόπτωντας την δημοσίευση της.

Έχετε την δυνατότητα “ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ” της αγγελίας σας, κατά την οποία δημιουργείτε μία νέα αγγελία κλώνο.

Σημείωση : Για την αναβάθμιση υφιστάμενης αγγελίας σε Προβεβλημένη (Standard Pro), θα πρέπει να πατήσετε “ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ” στην αγγελία που σας ενδιαφέρει και στην συνέχεια να επιλέξετε το επιλογή προβολής της αρεσκείας σας.

Τέλος έχετε την δυνατότητα “ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ” αγγελίας, κατά την οποία η αγγελία σας διαγράφεται από το διαχειριστικό σας.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ

Τις αγγελίες οι οποίες έχουν λήξει , έχετε την δυνατότητα – είτε “ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ” τους εκ νέου – είτε την “ΔΙΑΓΡΑΦΗ” τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι αγγελίες τις οποίες έχετε “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ” σε προσχέδιο, μπορείτε είτε να να συνεχίσετε την υποβολή τους , είτε να τις διαγράψετε.